KONTAKT

NA WIATR to marka powstała aby zapewnić aktywny wypoczynek oraz żeglarskie doznania osobom w każdym wieku

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz poprzez zamieszczony poniżej formularz kontaktowy

Masz Pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń
error
Przepraszamy, nastąpił błąd systemu. Prosimy spróbować później.
Mail
Twoja wiadomość została wysłana!

Dane FIRMY

Agencja Żeglarska "Na Wiatr"
Al. Wojska Polskiego 19A/6
11-224 Olsztyn

POKAŻ NA MAPIE

Praca w nawiatr

Agencja Żeglarska NA WIATR stale poszukuje osób chętnych do współpracy. Jeśli lubisz przygody, wyzwania i jesteś pasjonatem sportów wodnych - zachęcamy do kontaktu

APLIKUJ
DLA
DOROSŁYCH
Odkryj magię żeglarstwa - poczuj wolność i wypłyń na szerokie wody. Proponujemy Ci kursy żeglarskie, motorowodne oraz nurkowe dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności, zakochasz się w Mazurach i odkryjesz nową życiową pasję...
ZOBACZ SZCZEGÓŁY
DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY
Dla swojego Dziecka znajdziesz kolonie lub półkolonie żeglarskie dzięki którym przeżyje niezapomnianą przygodę. Specjalnie dla Młodzieży przygotowaliśmy kursy żeglarskie i motorowodne oraz obozy na Mazurach.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY
EVENTY
Proponujemy żeglarskie imprezy integracyjne jako oryginalną alternatywę dla tradycyjnych eventów firmowych. Specjalnie dla Twojej firmy opracujemy unikalny scenariusz, który połączy doskonałą zabawę z praktyczną nauką żeglarstwa oraz pakietem dodatkowych atrakcji.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY
DLA
SZKÓŁ
Olsztyn oraz Kraina Wielkich Jezior pozwala nam organizować żeglarskie Zielone szkoły, imprezy integracyjne dla pierwszoklasistów oraz wyjątkowe lekcje wychowania fizycznego. Podczas zajęć Uczniowie poznają skarby Warmii i Mazur, szybko zdobędą praktyczną wiedzę podczas wspaniałej zabawy.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szanowni Państwo! W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest Agencja Żeglarska Na Wiatr z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 19A/6 10-224 Olsztyn, posiadająca NIP 7393543378, tel. +48 609070517, adres e-mail: info@na-wiatr.pl.

 1. Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Agencja Żeglarska Na Wiatr w celu:

 • realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez Agencję Żeglarską Na Wiatr;
 • dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
 • ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej,
 • marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.
 1. Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Agencja Żeglarska Na Wiatr.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: - w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, - w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, - w celach statystycznych.

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach: - wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego, - wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Administrator dokładał będzie wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.